„Pani Weronika i jej chłopcy”

Polacy obchodzą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości na wiele sposobów, jednym z nich są spotkania z ciekawymi ludźmi. Takie właśnie spotkanie odbyło się 13.09.2018 r. w Prudnickim Ośrodku Kultury.

Dwójka młodych wolontariuszy z Wrocławia należących do Stowarzyszenia Odra-Niemen. opowiadała o losach Kombatantów, którzy w czasie wojny walczyli za wolność naszej Ojczyzny, a poprzez zbieg różnych okoliczności (często przebywanie w łagrach stalinowskich) pozostali na Kresach. W czasie spotkania odbyła się projekcja filmu pt. „Pani Weronika i jej chłopcy,” dzięki niej mogliśmy poznać bardzo odważną kobietę, polską patriotkę, która dowodzi Stowarzyszeniem Żołnierzy AK na Białorusi, panią Weronikę Sebastianowicz pseudonim „Różyczka”.Po wojnie była oskarżona o aktywne i przestępcze kontakty z AK, a Trybunał Wojsk MGB Obwodu Grodzieńskiego w 1952 roku skazał ją na 25 lat pozbawienia wolności. Bohaterka obecnie mieszka koło Grodna i pielęgnuje pamięć o swoich dowódcach i poległych kolegach ucząc młode pokolenie patriotyzmu i wzmacniając polską tożsamość.

Od 2010 roku trwa projekt RODACY-BOHATEROM, dzięki której wolontariusze zbierają i zawożą regularnie paczki dla kombatantów Stowarzyszenia. Uczestniczą w renowacji polskich miejsc pamięci na Białorusi, Litwie czy Ukrainie, bo wiedzą, że ludzie ci są Polakami i czują się Polakami, lecz nie mogą tego okazywać, ponieważ żyją na obczyźnie, w kraju, w którym są uważani za bandytów i zbrodniarzy.

Uczniowie klas mundurowych II Liceum Ogólnokształcącego w ZSR w Prudniku uczestniczący w spotkaniu nie tylko odkryli ciekawą kartę historii, ale zainspirowali działaniem rówieśników ze stowarzyszenia i postanowili nawiązać kontakt z Kombatantami tj.włączyć się do akcji „Rodacy -Bohaterom”.